KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKEMİZ


Kişisel verilerin korunması bizce sadece bir yasal zorunluluk değil, insan haklarına saygının bir parçasıdır.

01

Veri koruması odaklı tasarım

Tüm iş süreçlerimiz kişisel verilerin korunması odaklı tasarlanmıştır.

02

En az kişisel veri ilkesi

Tüm iş ve süreçlerimizde en asgari düzeyde kişisel veri işler, mümkün oldukça kişisel verileri anonimleştiririz.

03

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Kişisel veri işleme süreçlerimiz konusunda detaylı bilgilendirme yapar, veri sahiplerine taleplerini kolayca sunması için çalışırız.


Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız

Giriş

MONO Fikri Haklar Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”), sunduğu hizmetlerin devamı ve niteliğinin arttırılması için belirli kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duyar. Kişisel verilerin özenle işlenmesinin gerekliliğine inanarak, bu verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması için gerekli tedbirleri almanın sorumluluğunun farkındayız. Şirket, hizmetlerini ve ürünlerini kullanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilerin verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde işlenmektedir.

Bu bildirim, hangi kişisel verilerin, ne amaçlarla, nasıl işlendiğini açıklamaktadır.

1- Hangi kişisel verileri işlemekteyiz ve bu verileri nasıl toplarız?

Çalışan ve Stajyerler: Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşterilere sunulan niteliğin arttırılması gibi sebeplerle, çalışan ve stajyerlere ait kimlik, yaş, iletişim, acil durumda aranacak kişi bilgisi, adres, eğitim, özlük, banka hesap numaraları, mesleki deneyim bilgisi ve hukuki işlem bilgisi işlenmektedir. Ayrıca yasal yükümlülükler gereğince özel nitelikli veriler sayılan fotoğraf (biyometrik veri), sağlık geçmişi ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler de işlenebilir. Bu veriler çalışan veya stajyerlerden temin edilir.

Çalışan ve Stajyer Adayları: Şirketimizde çalışmak ya da staj yapmak için başvuran kişilerin kimlik, yaş, iletişim, acil durumda aranacak kişi bilgisi, adres, eğitim, mesleki deneyim bilgisi ve hukuki işlem bilgisi işlenmektedir. Ayrıca yasal yükümlülükler gereğince özel nitelikli veriler sayılan fotoğraf (biyometrik veri), sağlık geçmişi ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler de işlenebilir. Bu veriler çalışan veya stajyer adaylarından doğrudan ya da istihdam platformlardan dolaylı olarak temin edilir.

Müşteriler: Sunduğumuz hizmetin devamı ve niteliğinin arttırılabilmesi adına, müşterilerimize ait kimlik, iletişim, müşteri işlemleri, finans bilgileri, işlem bilgileri ve fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler işlenir. Bu bilgiler Şirket tarafından temin edilebileceği gibi, Müşteri’ler tarafından da verilebilir.

Müşteri adayları: Sunduğumuz hizmetin devamı ve niteliğinin arttırılabilmesi adına, müşterilerimize ait kimlik, iletişim, müşteri işlemleri, finans bilgileri, işlem bilgileri ve fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler işlenir. Bu bilgiler Şirket tarafından temin edilebileceği gibi, kişiler tarafından da verilebilir.

İş ortağı ve tedarikçiler: İş ortağı ve tedarikçi olarak şirketimizle çalışan gerçek kişilerin, kendileri tarafından verilen kimlik, iletişim, adres ve banka hesap numarası bilgileri tarafımızca işlenir.

İş ortağı ve tedarikçi adayları: İş ortağı ve tedarikçi olarak şirketimizle çalışmak isteyen gerçek kişilerin, kendileri tarafından verilen kimlik, iletişim ve adres bilgileri tarafımızca işlenir.

Web sitesi ziyaretçilerinin verileri: Web sitelerimizin verimliliğini analiz edebilmek adına sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adresi, tarayıcı ve cihaza ilişkin bilgiler, siteye giriş-çıkış tarihleri, hangi ülkeden giriş yapıldığı gibi veriler tarafımızca otomatik toplanır. Ayrıca trafik verileri, 5651 sayılı yasa uyarınca kanuni gereklilikleri yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir. Sitemizde yer alan formların doldurulması halinde ise, kimlik, iletişim, adres ve fikri sinai haklara dair bilgileri de işleriz.

2- Şirketimizin işlediği özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

Şirketimiz, çalışan, stajyer, çalışan adayı ve stajyer adaylarından aldığı fotoğraf, sağlık geçmişi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler dışında özel nitelikli kişisel veri işlemez.

3- Kişisel verileri nasıl ve neden işleriz?

Şirketin faaliyet alanlarına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önem doğrultusunda, mümkün oldukça az veri işlemeye söz verir ve bu sözü tutmaya özen gösteririz.

Çalışan, stajyer ve çalışan adayı ve stajyer adaylarına ilişkin veriler, yasal yükümlülükler gereği işlenmektedir.

Tedarikçi veya iş ortakları ile adaylarına ilişkin veriler, Şirket ile bu kişiler arasında yer alan sözleşme ilişkisinin gereği amacıyla işlenmektedir.

Müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza ilişkin veriler, aradaki sözleşme ilişkisinin gereği olarak, verilen hizmetin niteliğinin arttırılması amacıyla veya pazarlama amaçlarıyla işlenir.

Web sitesi ziyaretçilerinin verileri hizmet verimliliğini analiz etmek, planlamak, geliştirmek amacıyla işlenir. Bu veriler mümkün olduğu her halde istatistiki veriye dönüştürülerek işlenmektedir. Ziyaretçi verilerinin işlenmesindeki bir diğer amaç, 5651 sayılı kanun kapsamında yer sağlayıcı sıfatıyla tutmakla yükümlü olduğumuz “trafik bilgisi”ni saklamaktır.

Şirketimiz tarafından yapılacak iş geliştirme ve AR-GE çalışmaları, mümkün olduğu sürece veriler anonimleştirilerek yapılmaktadır.

İletişim bilgilerinize anlaşmalı olduğumuz kişi veya kuruluşlar tarafından ayrıca izin alınmadan ticari ileti gönderilmez. Verilen elektronik ileti izinleri, şirketimize ulaşılarak, web sitesinde yer alan iletişim formunu kullanarak veya İzin Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden geri alınabilir. Şirket, sunduğu ürün ve hizmete ilişkin güncellemeler hakkında kullanıcılara SMS ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapabilir.

4- Kişisel verileri ne kadar süre ile işleriz?

Mümkün oldukça kişisel verileri anonimleştirmeye ve kişilerin teşhis edilebileceği verileri kaldırmaya özen gösteririz. Çalışan ve stajyerlere ilişkin veriler, yasal yükümlülükler gereği 10 yıl tutulmaktadır.

Çalışan ve stajyer adaylarına ilişkin veriler, makul bir süre (yaklaşık 2 yıl) tutulduktan sonra imha edilir.

Müşteri, müşteri adayı, iş ortağı, tedarikçi, iş ortağı adayı ve tedarikçi adaylarına ilişkin veriler, Şirket ile bu kişiler arasındaki sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece tutulur. Sözleşme ilişkisinin bitmesinden sonra, aksi yönde bir talebin olmaması halinde, pazarlama amacıyla müşterilere ilişkin veriler işlenmeye devam edilir.

Web sitesi ziyaretçilere ait kişisel veriler, 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca en az 6 ay, en fazla 2 yıl boyunca saklanır.

5- Şirketimiz kişisel verileri kimlerle paylaşır?

Kişisel veriler, kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

İş yönetimi, strateji ve iş politikası belirleme, veri sahibine sözleşmeye uygun olarak hizmet sunulması, hizmetin verimliliğinin analiz edilmesi gibi amaçlarla mevzuatlara uygun olarak, şirket içi birimler, ortaklar, hissedarlar ve iş ortaklarıyla veri paylaşımı yapılabilir.

Web sitesi barındırma, otomasyon sistemi, e-posta hizmeti gibi dijital hizmet alımı yapılan firmalar ile belirli veriler paylaşılabilir.

Kanunen yetkili mahkeme ve idari otoritelerin kişisel verilerin sunulmasını içeren talepleri de talebi aşmayacak biçimde karşılanır.

Mali mevzuata ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket, muhasebeciler ve mali müşavirlerden hizmet alımı yapabilir.

Kişisel verileriniz, pazarlama veya diğer amaçlarla yukarıda sayılmayan 3. kişilerle ve kurumlarla izniniz olmadan paylaşılmaz.

6- Kişisel verileriniz nerelerde tutulur?

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak önceliğimizdir.

Güvenliğin sağlanması için gerekli olduğu halde, verilere yetkisiz erişimi önlemek için gerekli tedbirler alınır ve verilerinizin şifreli (encrypted) halde tutulur.

Şirketimiz bilgi güvenliği alanında yetkin çalışanlardan oluşmakta ve çalışanlarına verdiği düzenli eğitimlerle bu alanda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Şirketimizin hizmet alımı yaptığı kişi ve kuruluşlar da bu açıdan titizlikle seçilmektedir.

Şirketimize ait web sitesi ve e-posta hizmeti yurtdışında yerleşik sunucularda barındırılmaktadır. Şirket web sitesinde yer alan formların doldurulması halinde yer sağlayıcımız ProWebGroup OÜ tarafından formda doldurulan veriler işlenir. E-posta hizmet sağlayıcımız ise Yandex Ltd. isimli şirkettir. Web sitesi ziyaretçilerine ait veriler de Google Analytics aracı kullanılarak toplanmakta ve bu sebeple Google, LLC. ile bu veriler paylaşılmaktadır. Şirketimiz çalışanları, stajyerleri, müşterileri, müşteri adayları, iş ortakları, tedarikçileri, iş ortağı adayları ve tedarikçi adaylarına ilişkin veriler, Google Drive ve Notion adlı uygulamalarda saklanabilir. İlgili kurumların gizlilik politikalarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

 • ProWebGroup OÜ (Estonya merkezli): https://www.brizy.io/privacy (İngilizce)
 • Yandex Ltd. (Rusya merkezli): https://yandex.com.tr/legal/confidential/
 • Google, LLC. (ABD merkezli): https://policies.google.com/privacy?hl=tr-TR
 • Notion Labs, Inc. (ABD merkezli): https://www.notion.so/Privacy-Policy-3468d120cf614d4c9014c09f6adc9091 (İngilizce)
7- Veri sahibinin hakları nelerdir?

Veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerine tanınan tüm haklardan yararlanabilirsiniz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkemiz gereği, veri sahiplerinin taleplerini en az çabayla ve mümkün oldukça ücretsiz olarak bize iletmesini sağlamaya ve talepleri en kısa sürede karşılamaya özen gösteririz. Veri sahiplerinin haklarının bir kısmı şöyledir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
8- Çerezler Hakkında

Çerezler, tarayıcınızla web sitemize eriştiğinizde otomatik olarak oluşturulan, hakkınızda tanımlayıcı bilgiler içeren metin dosyalarıdır.

Web sitemiz tarayıcınız tarafından görüntülendiğinde, çerez adı verilen tanımlayıcı bilgileri kullanarak web sitemizin işlevlerini yerine getirmesini sağlarız. Ayrıca bu çerezler ile web sitesinin kullanımı ile ilgili istatistik bilgisi toplayarak hizmetlerimizin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütürüz.

Çerezlerin kullanılması konusundaki tercihlerinizi, cihazınızın ya da tarayıcınızın ayarlarından düzenleyebilirsiniz.

9- Diğer Uygulamalar ve Web Siteleri

Sitemizde yer alan linkleri tıklayarak başka bir uygulamaya ya da web sitesine geçtiğinizde, Şirket dışında başka bir kişi ya da kurum tarafından verilerinizin işleneceğini hatırlatmak isteriz.

10- Gizlilik Politikasında Değişiklikleri Nasıl Yaparız?

Gizlilik politikamızda esaslı bir değişiklik yaptığımızda, değişiklik yürürlüğe girmeden makul bir süre önce veri sahiplerini bilgilendiririz. Veri sahiplerinin Şirket hizmetlerini almaya devam etmeleri halinde politikadaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Politika değişikliğinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenişine dair bir değişiklik yapılması halinde, değişiklikten önce veri sahibinin açık rıza beyanınızı isteriz.

11- Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? 

Veri Sorumlusu: MONO Fikri Haklar Danışmanlık A.Ş.

Adres: Merkez Mh. Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:8/5 Şişli / İSTANBUL

KEP Adresi: monofikrihaklar@hs02.kep.tr

Veri sahiplerinin talepleri

KVKK ve GDPR'dan doğan talepleriniz için formumuzu kullanabilir, privacy@monofikrihaklar.com mail adresine ya da KEP adresimize taleplerinizi iletebiliriz.

MONO Fikri Haklar Danışmanlık A.Ş.

+90 212 909 98 25

info@monofikrihaklar.com

Merkez Mh. Prof. Dr. M. Öktel Sk.

No: 8/5 Şişli/İstanbul